AZ ERDEIFUTAS.HU ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

 

Az erdeifutas.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) a weboldalon kiírt sporteseményekre történő regisztráció során megadott személyes adatokat gyűjt, és kezel a felhasználóktól.

Adatkezelő és a honlap tulajdonosa (továbbiakban Tulajdonos):

Név (székhely), Örökerdő Alapítvány (2025 Visegrád, Sziget utca 6.)
Adószám: 18623802-1-13
Telefon: +36 20/430-9953
E-mail címe: info@orokerdo-alapitvany.hu
Képviselőjének neve: Kálmán Miklós
Képviselőjének közvetlen elérhetőségei (e-mail cím, telefon): info@orokerdo-alapitvany.hu,
+36 20/430-9953

 

MILYEN TÍPUSÚ ADATOKAT GYŰJT, KEZEL A WEBOLDAL?

 

A weboldal által önállóan vagy harmadik fél által gyűjtött személyes adatok típusai: sütik (cookie), felhasználói adatok, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím és egyéb.

 

A weboldal által gyűjtött személyes adatok típusairól teljeskörű tájékoztatást ad adatkezelési szabályzat vonatkozó részei vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő konkrét magyarázó szövegek.

 

A Felhasználó szabadon dönthet a személyes adatok megadásáról, a felhasználói adatok esetében pedig automatikus az adatgyűjtés a weboldal látogatása során. Egyéb rendelkezés hiányában a weboldal által kért összes adat megadása kötelező, azok hiányában a weboldal nem tudja nyújtani a várt szolgáltatást. Ha a weboldal egyértelműen jelzi, hogy valamely adat megadása nem kötelező, a Felhasználó szabadon dönthet úgy, hogy nem adja meg a kérdéses adatot anélkül, hogy a szolgáltatás elérhetőségét vagy működését befolyásolná.

Ha nem biztos benne, hogy mely személyes adatok megadása kötelező, forduljon a weboldal tulajdonosához tájékoztatásért.

 

A weboldal vagy valamely harmadik fél szolgáltató által használt sütik – vagy más követő eszközök – a Felhasználó által elvárt szolgáltatást, valamint azokat a célokat szolgálják, amelyeket ez az Adakezelési szabályzat, illetve – amennyiben elérhető –  a süti szabályzat megnevez.

 

A Felhasználó felelős a harmadik fél szolgáltatók által a weboldalon keresztül gyűjtött, nyilvánosságra hozott vagy megosztott személyes adatokért, és megerősíti, hogy a szolgáltató hozzájárult az adatok továbbításához a webhely üzemeltetője felé.

 

AZ ADATFELDOLGOZÁS MÓDJA ÉS HELYE

AZ ADATFELDOLGOZÁS MÓDJA

 

A weboldal tulajdonosa megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok nyilvánosságra hozását, módosítását vagy jogosulatlan megsemmisítésüket. Az adatfeldolgozás számítógépek és/vagy informatikailag támogatott eszközök felhasználásával történik a szervezet eljárásrendjének megfelelően és szigorúan a megnevezett célokhoz kapcsolódóan. Szükség esetén a Tulajdonoson kívül más személyek is hozzáférhetnek az adatokhoz: például a weboldal működtetésében közreműködők (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi feladatok, rendszer adminisztráció), vagy külső partnerek (például harmadik fél technikai szolgáltató partnerek, levélküldő rendszerek, webtárhely szolgáltatók, IT és kommunikációs cégek), akiket a Tulajdonos jelöl ki Adatfeldolgozónak. A Tulajdonostól bármikor elkérhető az említett felek naprakész listája.

AZ ADATKEZELÉS JOGI ALAPJA

 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználói fiók regisztrálása során megadott fenti adatok tekintetében a Felhasználó hozzájárulása.

 

AZ ADATKEZELÉS HELYE

 

Az adatok feldolgozása a Tulajdonos működési helyén történik, valamint mindazon helyszíneken, ahol az adatfeldolgozásban közreműködő felek működnek. A Tulajdonos megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

A Felhasználó pozíciójától függően a Felhasználó adatait továbbíthatják a Felhasználó lakóhelyétől eltérő országba. Az ily módon továbbított adatok kezelési helyéről a felhasználók tájékozódhatnak az Adatvédelmi szabályzat személyes adatok feldolgozásáról szóló fejezetét.

A Felhasználók jogosultak arra, hogy megismerjék a jogalapot, amely alapján az adattovábbítás történik Európai Unión kívüli országba, vagy nemzetközi szervezetek felé (amelyet két vagy több ország hozott létre, vagy amely a nemzetközi közjog hatálya alá tartozik, mint például az ENSZ), továbbá a Tulajdonos intézkedéseiről, amelyeket az adatvédelem érdekében tesz.

Amennyiben sor kerül ilyen adattovábbításra, a Felhasználó további információt talál róla jelen dokumentum vonatkozó részeiben vagy érdeklődhet a Tulajdonosnál az Adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségen.

 

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

 

A személyes adatok kezelése és tárolása addig megtörténik, amíg az az adatgyűjtés célja miatt szükséges.

 

  • A Tulajdonos a regisztráció során megadott személyes adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásig kezeli.
  • A Tulajdonos az egyéb személyes adatokat a keletkezésüktől számított 1évig tárolja, majd azokat automatikusan törli.

 

Az adattárolási időszak lejártával a személyes adatokat töröljük. Ekkor már nem érvényesíthető a hozzáféréshez, törléshez, módosításhoz és az adatok hordozásához való jog.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az adatgyűjtés a weboldalon kiírt sporteseményekre történő nevezők regisztrációja érdekében, valamint az alábbi célokból történik: analitika, külső forrásból származó tartalom megjelenítése, SPAM elleni védelem, a Felhasználóval történő kapcsolatfelvétel.

 

A fentiek alapján a személyes adatok megadása (felhasználói regisztráció kapcsán) a sportesemények kapcsán a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben a Felhasználó a weboldalon történő regisztrációhoz szükséges személyes adatokat nem adja meg, úgy a weboldalon meghirdetett sporteseményekre a Felhasználó elektronikus úton nem tud nevezni.

 

Az Adatvédelmi szabályzat vonatkozó részei bővebb információt nyújtanak az adatfeldolgozás céljairól és az egyes személyes adatok felhasználásának konkrét céljairól.

 

ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉSEK

 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

 

A személyes adatokat az alábbi célokra és az alábbi szolgáltatások felhasználásával gyűjti a weboldal:

 

ANALITIKA

 

Ez a fejezet azokat a szolgáltatásokat tartalmazza, amelyek segítségével a Tulajdonos követi és elemzi a webforgalmat és amelyekkel nyomon követhető a Felhasználó online magatartása.

 

GOOGLE ANALYTICS ANONIMIZÁLT IP CÍMMEL (GOOGLE INC.)

 

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) web elemző szolgáltatása. A Google arra használja az alkalmazással gyűjtött adatokat, hogy információt kapjon a weboldal használatáról, ezek alapján jelentéseket készít az aktivitásokról, amelyeket megoszt más Google szolgáltatásokkal. Így például a Google hirdetési hálózatával, amely az adatok segítségével az adott felhasználóra és helyzetre szabja a hirdetéseit.

 

A Google Analytics integrálása anonimizálja az IP címeket azok lerövidítésével, amelyre az Európai Unió tagállamaiban, vagy az Európai Gazdasági Térséghez csatlakozott államokban történik. Csak kivételes esetekben továbbítódik a teljes IP cím egy Google szerver felé és az USA-ban kerül rövidítésre.

 

Gyűjtött személyes adat: sütik és felhasználói adatok.

 

Adatkezelés helye: Amerikai Egyesület Államok – Adatkezelési szabályzatKilépés (Opt Out).

 

Kapcsolat a Felhasználóval

 

Levelezőlista és hírlevél (ezen a honlapon)

 

A levelezőlistára vagy a hírlevélre történő feliratkozással e-mail címe bekerül a névlistába, akik részére e-mailt küldünk a honlapunkhoz kapcsolódó kereskedelmi vagy promóciós információkkal. E-mail címe akkor is felkerülhet erre a listára, ha regisztrált a honlapon vagy vásárolt itt.

 

Gyűjtött személyes adat: keresztnév, e-mail.

 

TELEFONSZÁM (EZEN A HONLAPON)

 

A telefonszámukat megadó Felhasználókat az általuk nevezett sportesemények vonatkozásában Tulajdonos megkeresheti.

 

Gyűjtött személyes adat: telefonszám.

 

ELÉRHETŐSÉGEK (EZEN A HOLNAPON)

 

Az elérhetőségek megadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weboldal használja ezeket az adatokat információkérés megválaszolása, árajánlat vagy más, az űrlap fejléce által jelölt kérdésben.

 

Gyűjtött személyes adat: e-mail cím, keresztnév, vezetéknév és egyéb adatok.

 

MÁSHONNAN SZÁRMAZÓ TARTALOM MEGJELENÍTÉSE

 

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy megtekintsen máshonnan származó tartalmakat és kommunikáljon velük. A szolgáltatás olyan oldalak számára is gyűjthet adatot a webes forgalomról, amelyekre a szolgáltatást telepítették, még akkor is, ha a Felhasználó nem használja azokat.

 

GOOGLE FONTS (GOOGLE INC.)

 

A Google Fonts a Google által kínált fontkészlet, amely lehetővé teszi weboldalunk számára ilyen jellegű tartalom beágyazását az oldalainkra.

 

Gyűjtött személyes adat: Felhasználói adatok és különböző, a szolgáltatás adatkezelési szabályzatában megnevezett egyéb adatok.

 

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatkezelési Szabályzat. Az Adatvédelmi pajzs tagja.

GOOGLE MAPS WIDGET (GOOGLE INC.)

 

A Google Maps a Google Inc. által nyújtott térkép vizualizációs szolgáltatás, amely lehetővé teszi weboldalunk számára ilyen jellegű tartalmak beágyazását az oldalainkra.

 

Gyűjtött személyes adat: sütik és felhasználói adatok.

 

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatkezelési Szabályzat. Az Adatvédelmi pajzs tagja.

 

SPAM ELLENI VÉDELEM

 

Ez a szolgáltatás a weboldal forgalmát elemzi, esetlegesen a Felhasználó személyes adatait is tartalmazza azért, hogy a spamként azonosított forgalmat, üzeneteket és tartalmakat kiszűrje.

 

GOOGLE RECAPTCHA (GOOGLE INC.)

 

A Google reCAPTCHA a Google által nyújtott szolgáltatás a spam elleni védelemhez. A reCAPTCHA felhasználását a Google  Adatkezelési Szabályzata és a felhasználási feltételekszabályozzák.

Gyűjtött személyes adatok: sütik és felhasználási adatok.

 

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatkezelési Szabályzat. Az Adatvédelmi pajzs tagja.

 

A FELHASZNÁLÓ JOGAI

 

A Felhasználónak az alábbi jogai vannak a Tulajdonos által kezelt személyes adataival kapcsolatban:

  • Bármikor visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását. A felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.
  • Elutasíthatja személyes adatai kezelését.A Felhasználóknak jogában áll megtagadni a hozzájárulást adatai kezeléséhez, ha az nem a hozzájárulásán, hanem más jogi alapokon áll. Ezzel kapcsolatban lent további információ található.
  • Hozzáférés az adataihoz. A Felhasználók jogában áll tájékoztatást kapni arról, hogy a Tulajdonos feldolgozza-e személyes adatait, betekintést kapni az adatkezelés egyes részleteibe, valamint másolatot kapni a feldolgozás alatt álló adatokról. Tulajdonos az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Tulajdonos köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.
  • Adatok ellenőrzése és módosítás kérése.A Felhasználónak jogában áll ellenőrizni adatai helyességét és kérni azok frissítését és javítását, ha szükséges.A Tulajdonos a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről a Felhasználót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
  • Adatkezelés korlátozása. Bizonyos körülmények között a Felhasználó jogában áll korlátozni személyes adatainak feldolgozását. Ebben az esetben a Tulajdonos csupán tárolás céljából kezelheti az adatokat. A Felhasználó a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Tulajdonos zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

 

  • Töröltetni a személyes adatokat vagy kérni más módon történő eltávolításukat. Felhasználó fentebbmegadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Tulajdonostól a felhasználói hozzájárulás alapján kezelt személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Tulajdonos abban az esetben utasítja el, ha a Tulajdonos a személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Tulajdonos a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti a Felhasználót.

 

  • Megkapni a hozzá tartozó személyes adatokat és egy másik adatkezelőnek továbbítani azokat.A Felhasználónak jogában áll strukturált, általánosan használt és számítógép által olvasható formátumban megkapni az adatait és, amennyiben az technikailag megoldható, akadályoztatás nélkül továbbíttatani egy másik adatkezelő felé. Ez a rendelkezés abban az esetben alkalmazható, ha az adatokat automatikus rendszer dolgozza fel és a feldolgozás a Felhasználó hozzájárulásával, vagy a Felhasználó által is érvényesített szerződés, vagy a szerződést megelőző kötelezettségek alapján történik.
  • Panaszt tenni. A Felhasználó jogában áll panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóság előtt.

TOVÁBBI RÉSZLETEK AZ ADATFELDOLGOZÁS MEGTAGADÁSÁHOZ VALÓ JOGRÓL

 

ABBAN AZ ESETBEN, HA A SZEMÉLYES ADATOKAT VALAMILYEN KÖZÉRDEKŰ CÉLLAL DOLGOZZÁK FEL (PÉLDÁUL A TULAJDONOSRA RUHÁZOTT HATÓSÁGI FELADAT VAGY A TULAJDONOS JOGSZERŰ ÉRDEKE MIATT), ÚGY A FELHASZNÁLÓ KIFOGÁSSAL ÉLHET AZ ILYEN JELLEGŰ ADATFELKEZELÉSSEL SZEMBEN, HA EHHEZ MEGFELELŐ ALAPOT SZOLGÁLTAT.

 

A Felhasználónak azonban tisztában kell lennie azzal, hogy amennyiben személyes adatait közvetlenül marketing célokra használják, úgy bármikor, bármilyen indoklás nélkül kifogást emelhet az adatkezeléssel kapcsolatban. A Felhasználó az Adatkezelési szabályzat vonatkozó részeiből tájékozódhat arról, hogy a Tulajdonos közvetlenül marketing célokra is felhasználja-e a személyes adatait.

 

HOGYAN LEHET GYAKOROLNI EZEKET A JOGOKAT?

 

A Felhasználói jogok gyakorlásának igényét a Tulajdonos felé kell jelezni a szabályzatban megadott elérhetőségeken keresztül. Az ilyen kérések benyújtása díjmentes, azokat a Tulajdonos a lehető legrövidebb időn belül, de minden esetben egy hónapon belül megvizsgálja.

 

SÜTI (COOKIE) SZABÁLYZAT

 

Ez a weboldal sütiket használ. További részletekért és a sütikről szóló részletes tájékoztatáshoz olvassa el a Süti szabályzatot.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ADATGYŰJTÉSRŐL ÉS KEZELÉSRŐL

 

JOGI LÉPÉSEK

 

A Tulajdonos bírósági eljárásban, vagy a weboldal vagy a kapcsolódó szolgáltatások jogosulatlan felhasználásából eredő lehetséges jogi lépések előzménye kapcsán felhasználhatja a Felhasználó adatait.

 

A Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a Tulajdonos a hatóságok kérésére személyes adatokat adhat ki.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATAIRÓL

 

Az adatkezelési szabályzatunkban szereplő információn kívül a weboldal további általános és konkrét, valamely kérdéshez kapcsolódó tájékoztatást nyújthat a szolgáltatásokról vagy a személyes adatok gyűjtéséről és kezeléséről.

RENDSZERNAPLÓ ÉS KARBANTARTÁS

 

A működtetés és karbantartás érdekében a weboldalunk és harmadik fél szolgáltató is gyűjthet olyan file-okat, amelyek rögzítik a weboldallal történő interakciót (rendszernapló) vagy felhasználhat más személyes adatot (mint például az IP cím).

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATBAN NEM SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK

 

A személyes adatok gyűjtéséhez és kezeléséhez kapcsolódó további információk bármikor igényelhetők a Tulajdonostól, az ehhez szükséges elérhetőség a dokumentum elején található.

 

A „NE KÖVESS” (DO NOT TRACK) KÉRÉSEK KEZELÉSE

 

Ez a weboldal nem támogatja a „Ne kövess” (Do not track) kéréseket. Ha szeretne tájékozódni arról, hogy a weboldal által használt harmadik fél szolgáltatások támogatják-e a „Ne kövess” kéréseket, kérjük, olvassa el adatkezelési szabályzataikat.

 

 

AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

 

A Tulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa az adatvédelmi szabályzatát. Erről ezen az oldalon, lehetőség szerint a weboldalon másutt és/vagy – amennyiben az technikailag és jogilag lehetséges – a Tulajdonos rendelkezésére álló elérhetőségeken keresztül eljuttatott üzenetben tájékoztatja a Felhasználókat. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, a legutolsó módosítás dátumát az oldal alján találja.

 

Amennyiben a változások érintik a Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelést, úgy a Tulajdonos új hozzájárulást kér a Felhasználótól a szükséges területekre.

 

 

DEFINÍCIÓK ÉS JOGI HIVATKOZÁSOK

SZEMÉLYES ADATOK (VAGY ADATOK)

 

Minden olyan információ, amely közvetlenül, közvetve vagy más információ révén – ideértve a személyes azonosító számot – lehetővé teszi egy természetes személy azonosítását vagy azonosíthatóságát eredményezi.

 

FELHASZNÁLÁSI ADATOK

 

A weboldal (vagy a weboldalon használt harmadik fél szolgáltató) által automatikusan gyűjtött információ, amely lehet IP cím vagy a weboldalunkat meglátogató Felhasználó által használt számítógépek domain neve, az egységes erőforrás-azonosító (Uniform Resource Identifier, URI), a keresés ideje, a szerver számára elküldött kérés módja, a válaszként kapott file mérete, a szerver státuszát jelző numerikus kód (sikeres kiment, hiba stb.), a származási ország, a Felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer jellemzői, az oldal látogatásához kapcsolódó időbeli adatok (például az alkalmazásonbelül az egyes oldalakon töltött idő hossza) és az alkalmazáson belül követett elérési útvonal, különösen a meglátogatott oldalak sorrendje, valamint további paraméterek az eszköz operációs rendszeréről és/vagy a felhasználó informatikai környezetéről.

 

FELHASZNÁLÓ

 

A weboldalt használó személy, aki – ellenkező rendelkezés hiányában – megegyezik azzal a személlyel, akire az adatok vonatkoznak.

 

AZ ADATOK TÁRGYA

 

Az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

 

ADATFELDOLGOZÓ

 

Természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más testület, amely az adatkezelő megbízásából feldolgozza a személyes adatokat az adatkezelési szabályzatban leírtaknak megfelelően.

 

 

 

ADATKEZELŐ (VAGY TULAJDONOS)

 

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más testület, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és módját, ideértve a műveletekre és a weboldal használatára vonatkozó biztonsági lépéseket. Az adatkezelő, egyéb rendelkezés hiányában, a weboldal tulajdonosa.

 

EZ A WEBOLDAL (VAGY EZ AZ ALKALMAZÁS)

 

Az az eszköz, amely révén a Felhasználó személyes adatait gyűjtik és feldolgozzák.

 

SZOLGÁLTATÁS

 

Az oldalon/alkalmazáson megjelenített, a weboldal által nyújtott szolgáltatás, így sportesemények szervezése, azokra történő elektronikus nevezési lehetőség biztosítása.

 

EURÓPAI UNIÓ (EU)

 

Egyéb meghatározás hiányában, a dokumentumban szereplő összes hivatkozás az Európai Unióra magában foglalja az EU jelenlegi tagállamait és az Európai Gazdasági Térséget.

 

SÜTIK

 

A Felhasználó eszközén tárolt kis file-ok.

 

JOGI INFORMÁCIÓ

 

Ez az adatkezelési nyilatkozat több jogszabályi rendelkezés alapján készült, ideértve az az EU 2016/679-es számú jogszabályának (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR) 13/14 cikkelyét.

 

Ha a dokumentum másként nem rendelkezik, úgy az adatkezelési szabályok kizárólag ehhez a weboldalhoz tartoznak.

Ha a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy a Tulajdonos a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor – panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy – lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Tulajdonos székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Tulajdonos székhelye szerint a perre a Budapest Környéki Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

0

Start typing and press Enter to search