Általános szerződési feltételek

 

PREAMBULUM:

 

Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Örökerdő Környezet-, Természetvédelmi, Szociális és Ismeretterjesztő Alapítvány Közhasznú Szervezet 2022. őszén jótékonysági szarvasbőgés túrákat (a továbbiakban: túrák) tervez a Pilisi Parkerdő Zrt. területén, amelynek célja az ismeretterjesztés és a vadállomány életfeltételeinek fejlesztése.

 

Fenti túrák jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandók a túrákon részt vevők, illetve a Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Örökerdő Környezet-, Természetvédelmi, Szociális és Ismeretterjesztő Alapítvány Közhasznú Szervezet közötti jogviszony szabályozásában.

 

 1. A TÚRA SZERVEZŐI

Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Pilisi Parkerdő)

Székhely: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.

Cégjegyzékszám: 13-10-040224

Adószám: 10901816-2-13

Telefon: +36 (26) 598 000

Fax: +36 (26) 398 229

E-mail: informacio@pprt.hu

Web: www.parkerdo.hu

 

Örökerdő Környezet-, Természetvédelmi, Szociális és Ismeretterjesztő Alapítvány Közhasznú Szervezet (a továbbiakban: Örökerdő Alapítvány)

Székhelye: 2025 Visegrád, Sziget u. 6.

Nyilvántartási szám: 13-01-0003646

Adószám: 18623802-1-13

Bankszámla szám: 11742087-20086543

Telefon/fax: +36 20/9846012

E-mail: info@orokerdo-alapitvany.hu

 

 1. A TÚRÁKKAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A túrákon részt venni kívánó természetes személyek az Örökerdő Alapítvány által üzemeltetett honlapon regisztrálhatnak a rendezvényre.

A honlap elérhetősége: http:// http://www.erdeifutas.hu (továbbiakban: Weboldal)

 

A weboldal használatának feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg a felek:

 

Az Örökerdő Alapítvány, mint Szolgáltató és mint adatkezelő elkötelezett a regisztráció során keletkezett személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartja az eseményre regisztrálók ehhez kapcsolódó jogait. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja. Az Örökerdő Alapítvány, mint Szolgáltató kötelezettséget vállal arra is, hogy az általa kezelt személyes adatokat semmilyen formában nem adja ki harmadik személynek.

A rendezvényen fénykép és videófelvételek készülnek, amelyeken esetlegesen az eseményen részt vevő személyfelismerhető. A résztvevők hozzájárulnak, hogy a fénykép és videófelvételeket a szolgáltató szabadon felhasználhatja rendezvényük reklámozására, hirdetésére.

 

 1. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

 

A Weboldalon a szervezők által szervezett túrákon lehet regisztrálni, illetve a részvételi díjat kifizetni.

A Weboldalon történő jelentkezés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztrációra a Weboldal főoldalán található Szarvasbőgés túrák menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges: (i) vezetéknév, (ii) keresztnév, (iii) e-mail cím, (iv) mobiltelefonszám, (v) számlázási adatok (név, cím)

A túrákon részt vevő, mint felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a regisztráció során. A sikeres regisztrációhoz a részt vevőnek az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozatot. A mező kipipálásával a részt vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha  az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A részt vevő a saját maga által kiválasztott időpontot beállítja, majd azt a kosárba helyezi. A résztvevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. A „törlés – X” ikonra kattintva végezhető el.

A résztvevőnek a folyamat bármely szakaszában és a regisztráció, a Szolgáltató részére való elküldéséig az elektronikus felületen bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a felületen. A sikeres és kiegyenlített regisztráció esetén haladéktalan visszaigazolást küldünk. A regisztráció akkor érvényes, ha a visszaigazolást megkapta a regisztráló.

 

 1. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS DEFINÍCIÓK

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

A regisztráció során keletkezett személyes adatok törlése:

– az esemény utáni 3. évben

– az érintett kérésére bármikor

 

 1. REGISZTRÁCIÓRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

A regisztrációval minden túrázó, mint részt vevő feltétel nélkül elfogadja a túrára vonatkozó előírásokat és szabályokat.

 

A túrára regisztrálni a fentiek szerint kizárólag online az erdeifutas.hu oldalon keresztül az adott túra kiírásában szereplő időpontig, illetve a létszámlimit eléréséig lehetséges. Helyszíni regisztráció nem lehetséges.

A regisztráció a részvételi díj megfizetésével válik érvényessé és hatályossá, amiről a regisztráló azonnal visszaigazolást kap.

A regisztráció során kizárólag a valóságnak megfelelő saját adatait használja, melynek tárolásához és a rendezvényen való felhasználáshoz hozzájárul.

A regisztrációval hozzájárul, hogy a túráról készült mozgókép-vagy fotóanyagokon szerepelhet, melyek a rendezvényt népszerűsítő internetes és nyomtatott anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek.

Abban az esetben, ha a szervezők, külső körülmények miatt nem tartják meg a túrát, úgy a regisztrálóknak a regisztrációs díj teljes összegét visszafizetik, vagy egy másik időpontot ajánlanak fel. A regisztráló eldöntheti, hogy melyik opcióval él.

A szervezők a program változásának, a helyszínén megváltoztatásának, a túra útvonalának módosításának jogát fenntartják.

 

A regisztrációt kizárólag e-mailben (info@erdeifutas.hu) lehet lemondani, a túrát megelőző hetedik nap éjfélig. Lemondás esetében a nevezési díj visszautalásra kerül személyenként 1500 Ft kezelési költség levonását követően. A telefonon, faxon, szóban stb. módon történő, vagy a határidő utáni lemondás nem elfogadható.

 

A túraszervezők fent tartják maguknak a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a regisztrációt bármikor lezárják.

A regisztráció magába foglalja a vezetett szarvasbőgés túrán való részvétel jogát.

 

A résztvevőknek tisztában kell lennie a túra sajátosságával, nehézségével és tökéletesen felkészültnek kell lennie rá. Külső segítség nélkül kell kezelnie pszichés, mentális, izomzati, emésztési problémákat és tudatában kell lennie annak, hogy a fenti problémák megoldása nem a rendezők feladata. Az túrák indulásának időpontjait a regisztrációnál tüntetjük fel. A túrákat pontosan indítjuk el.

Ajánlott öltözet: zárt cipő, az időjárásnak megfelelő ruházat, lehetőség szerint sötét színben. Fényképezőgépet csak vaku nélkül lehet használni. Távcső használata javasolt és a túra végén a fejlámpa is javasolt lehet. Több éves tapasztalatunk alapján a túrát csak 10 éves kor fölött ajánljuk. Házi kedvencek, kutyák nem tarthatnak velünk a túrán. Nem garantált, hogy szarvasbőgést hallhatnak a résztvevők, hiszen a vadvilág kiszámíthatatlan és ösztönös.

Kérjük, hogy mobiltelefonjukat némítsák le, hogy az erdő lakóinak életét a lehető legkevésbé zavarják!

 

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A szerződéskötés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezésein túl. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

 

 1. A SZERZŐDÉS IKTATÁSA

 

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

 1. SZÁMLA

 

A Szolgáltató a részvételi díj bankkártyás megfizetése után elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott email címre továbbít.

 

 

 

 1. FIZETÉS

 

A honlapon történő regisztráció végén a jelentkező a BARION bankkártyás fizetési rendszer segítségével tudja a részvételi díjat kifizetni. A regisztráció a sikeres bankkártyás fizetéssel válik érvényessé.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 

 1. TÚRÁN VALÓ RÉSZVÉTEL

 

A regisztrált személyek a túra napján a megadott kezdő időpontban a találkozóhelyen, kizárólag fényképes igazolvánnyal történő személyazonosítás után vehet részt. A túrák pontosan indulnak.

 

 1. ÖNELLÁTÓ ESEMÉNY

 

Önellátó alatt az értendő, hogy a résztvevő alkalmazkodva az adott helyzethez, a problémáit (legyen az fizikai, mentális vagy az időjárás okozta) önmaga oldja meg. Ehhez a következőket kell betartania minden résztvevőnek: A túra kezdetétől a végéig magánál kell tartania a kötelező felszerelését. Túrán kívüli személy nem kísérheti a résztvevőket. A túrán történő szemetelés kizárást von maga után.

 

12.1. KÖTELEZŐ FELSZERELÉS

 

Kötelező felszerelés a fényképes igazolvány és bekapcsolt állapotban lévő, működőképes mobiltelefon.

 

 

 

12.2. ÚTVONAL 

 

A túra útvonalát túravezető határozza meg. A túra útvonalának levágása tilos. Az útvonal kijelölése a túravezető feladata és jogköre.

 

12.3. ORVOSI BIZTOSÍTÁS, ELSŐSEGÉLY

 

A túrák alatt és a találkozóhelyen orvosi felügyelet nem működik. Amennyiben valaki sérülést szenved, és nem tudja folytatni a túrát vagy azt tapasztalja, hogy más túrázó ilyen jellegű sérülést szenvedett és nem képes segítséget hívni, úgy a túravezetőnek jelezni köteles! Minden résztvevő köteles a rászorulók számára elsősegélyt nyújtani, ennek elmulasztása a túráról történő kizárással jár.

 

12.4. ÁLLATOKKAL TÖRTÉNŐ MEGJELENÉS

Tilos a túrára állatot hozni, az állattal való megjelenés a túrából való kizárást vonja maga után.

 

12.5.EGYÉB SZABÁLYOK

A túrán való tiszteletlen viselkedés a túra szervezőivel vagy a részvevőkkel szemben azonnali kizárással jár.

 

A túra teljes helyszínén bármilyen reklám tevékenység csak a Pilisi Parkerdő előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető!

 

Bármely a résztvevő felkészületlenségéből, hanyagságából, könnyelműségéből származó balesetekért, károkért a rendezők nem tartoznak felelősséggel.

 

12.6. RÉSZVÉTELI DÍJAK

 

Gyerekeknek (14 éves korig) Felnőtteknek
2500 Ft 3500 Ft

 

 1. FELHASZNÁLÓI PANASZ

 

A felhasználói panasz ügyintézése írásban, illetve telefonon, a Szervezők fent megadott e-mail címén, illetve telefonszámán történik. Egyebekben panaszok intézésére a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) az illetékes.

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Telefonszám: (+36-1) 269-0703

 

 1. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

 

A díjak kiegyenlítése a fizetés előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Túrára szóló nevezési díj egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában a részvételi díjat visszatéríteni, kivéve, ha túrát a Szervezők mondják le.

 

 1. GARANCIA, JÓTÁLLÁS

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a meghirdetett túrát az ismertetett feltételek alapján megtartja. Ha előre nem látható (vis major) okokból a túra elmarad, úgy a Szolgáltató ennek tényéről és a nevezésének a soron következő túrára való felhasználásának lehetőségéről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a részt vevőt. Vis maiornak minősülnek a szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a szolgáltatónak fel nem róható, általa nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és események, amelyek nem tartoznak rendes üzleti kockázatának körébe.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a helyszín- és időpont változtatás jogát fenntartja. Az esetleges időpont- és/vagy helyszínváltozásról a Szolgáltató a Felhasználót a honlapján és Facebook oldalán való közzététellel tájékoztatja. Azokat a Felhasználókat, akik érvényes nevezéssel rendelkeznek a Szolgáltató a nevezés során általuk megadott e-mail címre történő levél küldésével is értesíti.

 

A jelen ÁSZF visszavonásig vagy módosításig hatályos.

0

Start typing and press Enter to search